Wakker worden…

De vernietiging van ecosystemen op aarde betekent de vernietiging van de mens.

We gaan ten onder aan ons eigen succes…

Is de mensheid nu ook al met uitsterven bedreigd?

Rond het jaar 2000 groeit de wereldbevolking gemiddeld met 200.000 per dag. Dit is het aantal geboren baby’s – het aantal sterfgevallen.

Op het moment van updaten, januari 2020, is de groei toegenomen tot 240.000 per dag. Een eenvoudige rekensom leert ons, dat de wereldbevolking dus jaarlijks gemiddeld met ruim 87 miljoen personen groeit.

De baby’s van 20 jaar geleden, willen vandaag zelfstandig wonen. Uitgaande van gemiddeld 2 personen per huishouden, betekent dat er, wereldwijd, elke dag (!) 120.000 woningen bijgebouwd zullen moeten worden. Elke dag weer.

Stof tot nadenken, tijd voor omdenken. Niet meer uitstellen tot over 30 jaar. Het is de hoogste tijd voor actie!

Al sinds de jaren ‘90, toen ik de beschikking kreeg over een internetaansluiting, heeft het me bezig gehouden hoe het klimaat langzaam maar merkbaar veranderde. Dat moet zijn gekomen door berichtgeving, dat de WHO of de VN al in de jaren ’80 een berekening had gemaakt waaruit bleek dat we met teveel mensen op de aarde zouden zijn. Ik heb toentertijd het internet afgespeurd naar het hoe en waarom. Door de komst van internet was het ineens mogelijk om wereldwijd tellingen naar bevolkingsaantallen te doen. Het kwam er op neer, zo werd geschreven door deze organisaties, dat er ongeveer 3 miljard (3.000.000.000) mensen op de wereld passen, waarbij de aarde voldoende capaciteit zou behouden om voldoende voedsel en schone lucht te genereren. De natuur zou dan nog voldoende in staat zijn om te herstellen van datgene wat de mens nodig heeft om te kunnen leven, bouwen en recreëren, vervuilen. Noem het een evenwicht. Door berekeningen bleek, dat dit aantal van 3 miljard al rond 1965 was gehaald. De wereld was dus in de jaren ’80 volgens dat rapport al behoorlijk overbevolkt.

In die conclusie werd gesteld, dat wanneer we met meer dan 3 miljard mensen op de wereld zouden komen:

  • De gemiddelde temperatuur gaat stijgen op aarde;
  • Poolkappen gaan smelten;
  • Daardoor gaat de zeespiegel stijgen en wordt het beschikbare leefbare deel kleiner;
  • Het klimaat gaat wereldwijd veranderen;
  • Voedsel wordt steeds schaarser en oogsten mislukken vaak, met honger tot gevolg;
  • Drinkater wordt steeds moeilijker bereikbaar, door zakkend grondwater en grotere verdamping;
  • Bossen verdwijnen waardoor diersoorten zullen verdwijnen;
  • Ecosystemen verdwijnen;
  • De mens sterft langzaam uit, omdat het te heet, te droog en te vol op aarde wordt.

Het een hangt samen met het ander. Ik ben me kapot geschrokken!

Ik had toen nog goede hoop, dat ‘ze’ er vast wel een oplossing voor zouden gaan vinden. Het zou mijn tijd wel duren. Ik was hoopvol.

Alles op deze site is geschreven vanuit een persoonlijk oogpunt. Ik put uit eigen (levens)ervaring. Dingen die ik gedurende mijn leven heb gehoord, gelezen, meegemaakt. Jijzelf kunt heel eenvoudig nagaan of het realistisch is wat ik schrijf. Kijk in je eigen omgeving. Wees open, eerlijk en objectief in je waarneming. Iedereen kan in zijn directe omgeving zien wat gevolgen van ons handelen zijn. Ons handelen als mens, vroeger en nu. Ben je nog niet overtuigd? Lang leve internet.

Als grote drijfveer moet zeker Al Gore worden genoemd.

https://knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/an-inconvenient-truth

muziek: Earth song – Micheal Jackson