4 – Overbevolking

Wij zijn op deze wereld om onszelf voort te planten en zelf invulling te geven aan wat ons gelukkig maakt. Om ervoor te zorgen dat de wereldpopulatie verminderd, MOET er wel degelijk iets gebeuren. We MOETEN wel anders gaan denken over voortplanten van onze soort. De dierenwereld gebruikt voortplanten om de soort niet te laten uitsterven, als wij ons zo blijven voortplanten sterven we uit omdat er:

  • te weinig voedsel is;
  • te weinig schone lucht is;
  • oceanen worden leeggevist;
  • dieren uitgestorven / opgegeten;
  • ziektes ontstaan die we niet meer kunnen oplossen;
  • oorlogen blijven ontstaan door hebzucht.

Deze opsomming is niet compleet.

Mijn zwager heeft via internet een Chinese vrouw leren kennen. Deze mevrouw is naar ons land toe gekomen om hier te studeren. Ze kon ons vertellen dat fruitbomen in grote delen van China worden bestoven door mensen die zich hierin hebben gespecialiseerd. Op mijn vraag waarom ze dat zo doen, daar zijn de insecten toch voor kreeg ik het onthutsende antwoord: “de bijen zijn in China uitgestorven”.

Mensen vinden dat ze recht hebben om kinderen te krijgen. Dat ze zelf een keuze hierin moeten hebben. Dat recht wil ik niemand laten ontnemen. Maar door ervoor te kiezen om maximaal 1 kind te ‘nemen’, heeft iedereen op deze wereld kans om tenminste vader of moeder te worden. Een eerlijkere verdeling is er niet te bedenken. En natuurlijk zijn er soms ook meerlingen, moet kunnen, omdat er ook altijd mensen zullen zijn die kinderloos zullen blijven. *(al dan niet gewild).

Wat óók zou kunnen meehelpen om overbevolking tegen te gaan, is stoppen met onderzoeken om ouder te worden. Laten alle wetenschappers die zich bezig houden met het ouder worden van de mensheid stoppen met onderzoek, stoppen met heel veel geld wegsmijten aan onderzoeken om wéér een beetje ouder te worden. Als iedereen zo gezond mogelijk leeft, naar de mogelijkheden die zijn/haar omgeving dat biedt, kun je ook de natuur haar gang laten gaan. Dan kunnen heel veel mensen normaal oud worden, en na verloop van tijd op een natuurlijke leeftijd sterven.

Ja, ik weet dat ik het heel simplistisch voorstel. Iedereen wil zijn/haar ouders zo lang mogelijk in goede gezondheid bij zich houden. Maar velen gaan voorbij aan de enorme kosten die dat met zich meebrengt om ouders die al een heel leven achter zich hebben, nog de laatste jaren bij zich te houden. Vaak worden bejaarden weggestopt in senioren tehuizen, waar ze wachten tot ze eindelijk mogen sterven. Is dat dan ‘humaan’?